Truy cập nội dung luôn

UBND tỉnh cho ý kiến điều chỉnh phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022

18/09/2023 19:30    143

Sáng 18-9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và các phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp cho ý kiến điều chỉnh phương án phân bổ nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022 (đợt 1) và phương án sử dụng nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao và tiết kiệm cho ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 2).

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Luyện đã trình bày phương án điều chỉnh phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (đợt 1) và nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 2). Theo đó, Sở Tài chính xác định nguồn tăng thu năm 2022 (đợt 1) là 22 tỷ đồng, trước đó đã bố trí cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh để thực hiện 3 dự án gồm: Dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi (10 tỷ đồng);  Dự án Kè, cải tạo hạ tầng kết hợp khai thác quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh An (4 tỷ đồng) và Dự án Cải tạo hạ tầng kết hợp khai thác quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh Long (8 tỷ đồng).

Sở Tài chính báo cáo phương án phân bổ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022

Tuy nhiên, do chưa phát sinh nhu cầu vốn nên Sở Tài chính đề xuất phương án giảm vốn của 2 trong 3 dự án, chuyển hết số vốn 22 tỷ đồng cho Dự án Cải tạo hạ tầng kết hợp khai thác quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc đoạn qua xã Tịnh Long. Phương án để xuất này của Sở Tài chính được các thành viên dự họp thống nhất 100%.

Đối với nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2022 (đợt 2), sau khi trích lập các quỹ tài chính theo quy định và thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan, Sở Tài chính xác định hiện còn lại khoảng 147 tỷ đồng. Sở Tài chính tham mưu bố trí tạo nguồn cải cách tiền lương  hơn 51 tỷ đồng; hoàn trả ngân sách Trung ương hơn 31 tỷ đồng. Phần còn lại hơn 64 tỷ đồng, Sở Tài chính tham mưu phương án chi, với dự kiến là chi trả nợ dự án quyết toán hoàn thành gần 5,5 tỷ đồng; bổ sung quỹ dự trữ tài chính hơn 1,7 tỷ đồng; bố trí bù hụt thu tiền sừ dụng đất hơn 51 tỷ đồng.