Truy cập nội dung luôn

Infographic: TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

27/08/2023 13:02    1594

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1277/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.